Lifting van de borsten

Vaak na meerdere zwangerschappen

Liften en hervormen van de borst

Al na het dertigste levensjaar wordt het borstweefsel minder elastisch. Het klier- en vetweefsel neemt bovendien af en daardoor begint de borst te verslappen en te hangen. Zwangerschappen, borstvoeding en gewichtsschommelingen kunnen dit beeld versterken.

Het doel van de operatie is om de verslapte borst te liften en opnieuw vorm te geven. Dat gebeurt door enerzijds overtollige huid te verwijderen en de tepel naar boven te verplaatsen, net als bij een borstverkleining. Anderzijds kan ook een combinatie van weefselverwijdering en een implantaat geïndiceerd zijn om het gewenste operatieresultaat te bereiken.