Gegevensbescherming in een oogopslag

Wij zijn blij dat u belangstelling hebt voor onze website. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk.

Gegevensbescherming

Wij nemen gegevensbescherming serieus

De bescherming van uw persoonsgegevens bij de verwerking ervan is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Wanneer u onze website bezoekt, slaat onze webserver standaard het IP-adres op van uw internetprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de webpagina's die u bij ons bezoekt en de datum en de duur van het bezoek. Deze informatie is absoluut noodzakelijk voor de technische weergave van de website en het veilige beheer van de server. Er vindt geen gepersonaliseerde analyse van deze gegevens plaats.

Wanneer u gegevens naar ons verstuurt via het contactformulier, dan worden deze gegevens in het kader van de gegevensopslag bewaard op onze servers. Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden doorgegeven.

Verwerkingsverantwoordelijke:
medi Belgium bvba
Posthoornstraat 13/1
3582 Koersel
Belgium
Phone: +32-11 24 25 60
Fax: +32-11 24 25 64
E-mail: info@medibelgium.be

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoon. Deze omvatten uw naam, uw adres en uw e-mailadres. U hoeft ook geen persoonsgegevens door te geven om onze website te kunnen bezoeken. In sommige gevallen hebben wij uw naam en adres en andere informatie nodig om u de gewenste dienst te kunnen aanbieden.

Hetzelfde geldt voor het geval dat wij u op uw verzoek informatiemateriaal bezorgen of wanneer wij uw aanvragen beantwoorden. In deze gevallen zullen wij u daar altijd op attent maken. Bovendien slaan wij alleen de gegevens op die u ons automatisch of vrijwillig hebt meegedeeld.

Wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten, verzamelen wij doorgaans alleen de gegevens die nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn. Mogelijk vragen wij u verdere informatie, die u dan evenwel op vrijwillige basis verstrekt. Steeds wanneer wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dit om u onze diensten te kunnen aanbieden of om onze commerciële doelstellingen te verwezenlijken.

Opgeslagen gegevens

Server-log bestanden

Server-log-bestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-log-bestanden die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

 • datum en tijdstip van het oproepen
 • naam van het opgeroepen bestand
 • pagina van waaruit het bestand werd opgeroepen
 • toegangsstatus (bestand verstuurd, bestand niet gevonden, enz.)
 • gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem
 • volledig IP-adres van de oproepende computer
 • overgedragen hoeveelheid gegevens

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De verwerking vindt plaats volgens artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. 

Ten behoeve de technische veiligheid en vooral het bestrijden van inbraakpogingen op onze webserver, worden deze gegevens door ons opgeslagen. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij echter geen link leggen met individuele personen. De gegevens blijven 21 dagen op onze webserver en 6 maanden op een logserver staan. De gegevens worden verwerkt voor statistische doeleinden; er vindt geen vergelijking plaats met andere gegevensbestanden en de gegevens worden geheel noch gedeeltelijk doorgegeven aan derden.

Cookies

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij mogelijk informatie op uw computer op in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door een internetserver naar uw browser worden verstuurd en op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze informatie die in de cookies wordt opgeslagen maakt het mogelijk u bij een volgend bezoek aan onze website te herkennen, waardoor het gebruik voor u wordt vereenvoudigd. De rechtsgrond voor het gebruik van cookies is het gerechtvaardigde belang volgens artikel 6 lid 1 letter a AVG en voor noodzakelijke cookies het gerechtvaardigde belang volgens art. 6 lid 1 letter f AVG. Onze gerechtvaardigde belangen zijn gelegen in de instandhouding van het functioneren en de veiligheid van de website alsmede bescherming tegen misbruik en verbetering van onze diensten.

Natuurlijk kunt u onze website ook bezoeken zonder cookies te accepteren. Wanneer u niet wenst dat uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend, kunt u het gebruik van cookies ook weigeren door de instellingen in uw browser te veranderen in ”Cookies weigeren”. De specifieke werkwijze vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw browser. Wanneer u het gebruik van cookies weigert, kan het gebruik van sommige delen van onze website worden beperkt.

Indien u uw toestemming voor cookies herroept of wijzigt, ontvangt u nadere informatie over hoe lang de afzonderlijke cookies actief blijven. 

Cookiebot

Op onze website maken we gebruik van de webservice van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen (hierna te noemen: cookiebot.com). We gebruiken de gegevens hiervan om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. Daarom zal uw browser eventueel persoonsgegevens doorsturen naar cookiebot.com. 

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter f AVG alsmede art. 6 lid 1 letter c AVG. 

Ons gerechtvaardigde belang wordt gevormd door het storingsvrij functioneren van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn opgeslagen is verwezenlijkt. Meer informatie over de behandeling van de verstrekte gegevens vindt u in de privacyverklaring van cookiebot.com: www.cookiebot.com/de/privacy-policy

Google

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. De Tag Manager verzamelt geen persoonsgegevens. De tool activeert andere tags die op hun beurt mogelijk gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookieniveau een deactivering werd uitgevoerd, blijft deze bestaan voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd. De privacyverklaring van Google met betrekking tot deze tool vindt u hier: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

Google Analytics 4 met anonimiseringsfunctie

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van de firma Google Ireland Limited, hierna ”Google” genoemd. Google Analytics 4 gebruikt zogenaamde ”cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en hierdoor een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door middel van cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Wij gebruiken de functie User-ID. Met behulp van de User-ID kunnen wij een unieke, blijvende ID toewijzen aan één of meer sessies (en de activiteiten binnen die sessies) en het gedrag van gebruikers op verschillende apparaten analyseren.

Wij gebruiken Google Signals. Hierdoor wordt in Google Analytics 4 extra informatie verzameld over gebruikers die gepersonaliseerde advertenties hebben geactiveerd (interesses en demografische gegevens) en kunnen advertenties in remarketingcampagnes op verschillende apparaten aan deze gebruikers worden getoond.

In Google Analytics 4 is de anonimisering van IP-adressen standaard geactiveerd. Als gevolg van de IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten, waar de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van kracht is, ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen stuurt Google het volledige IP-adres naar een server in de VS en wordt het daar ingekort. De in het kader van Google Analytics 4 door uw browser verzonden IP-adres wordt volgens Google niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw gebruikersgedrag geregistreerd in de vorm van "gebeurtenissen". Gebeurtenissen kunnen zijn:

 • Oproepen van pagina's
 • Eerste bezoek aan de website
 • Start van de sessie
 • Uw "klikpad", interactie met de website
 • Scrolls (telkens wanneer een gebruiker tot aan het einde van de pagina scrolt (90%)
 • Klikken op externe links 
 • Interne zoekopdrachten
 • Interactie met video's
 • Downloaden van bestanden
 • Bekeken / aangeklikte advertenties
 • Taalinstelling

Daarnaast wordt het volgende geregistreerd:

 • Uw locatie (regio) bij benadering
 • Uw IP-adres (in verkorte vorm)
 • Technische informatie over uw browser en de eindapparaten die u gebruikt (bijv. taalinstelling, beeldschermresolutie)
 • Uw internetprovider
 • De referrer-URL (via welke website/via welk reclamemedium u op deze website terecht bent gekomen)
 • User ID 
 • Interesses 
 • Demografische gegevens

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren aan de beheerder van de website.

Google draagt de gegevens uitsluitend aan derden over op grond van wettelijke voorschriften of op basis van een verwerkingsovereenkomst. Google zal uw gegevens in geen geval combineren met andere door Google verzamelde gegevens. De gegevens worden alleen doorgegeven aan Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 14 maanden   automatisch verwijderd. De gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden eenmaal per maand automatisch verwijderd.

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is uw toestemming volgens art.6 lid 1 zin 1 letter a AVG.

Daarnaast biedt Google voor de meest voorkomende browsers een deactiverings-add-on aan, die u meer controle geeft over welke gegevens van de door u geopende websites worden verzameld door Google. De add-on meldt JavaScript (ga.js) van Google Analytics 4 dat geen informatie over het websitebezoek aan Google Analytics 4 mag worden verstrekt. De deactiverings-add-on voor browsers van Google Analytics 4 belet echter niet dat informatie aan ons of aan andere eventueel door ons gebruikte internetanalysediensten wordt verstrekt. Meer informatie over de installatie van de browser-add-on kunt u vinden via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Wanneer u onze website via een mobiel toestel (smartphone of tablet) bezoekt, moet u in plaats daarvan op deze link klikken, om de tracking door Google Analytics 4 binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Dit is bij wijze van alternatief ook mogelijk voor de bovenstaande browser-add-on. Door te klikken op de link wordt er een opt-out-cookie in uw browser ingesteld, die alleen voor deze browser en dit domein geldt. Wanneer u de cookies in deze browser verwijdert, wordt ook de opt-out-cookie verwijderd, zodat u opnieuw op de link moet klikken.

Indien u Google toestemming heeft verleend om uw internet- en appgeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics om doelgroepenlijsten op te stellen voor cross-device remarketing. Daartoe registreert Google Analytics 4 op onze website in eerste instantie uw Google-geauthenticeerde ID die aan uw Google account is gekoppeld (dus persoonsgegevens). Daarna koppelt Google Analytics 4 uw ID tijdelijk aan uw Google Analytics-gegevens om onze doelgroepen te optimaliseren.

Als u daarmee niet akkoord gaat, kunt u dat met de juiste instellingen binnen “Mijn account” van uw Google account uitschakelen.

Meer informatie en de privacyrichtlijnen van Google Analytics 4 en Google vindt u via https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ en via https://policies.google.com/?hl=de. 

Meer informatie over de toepassing van “cookies” op onze website en over het uitschakelen ervan vindt u onder “Cookies”.

Google Doubleclick

Doubleclick by Google is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Doubleclick by Google maakt gebruik van cookies om voor u relevante advertenties te tonen. Daarbij wordt er aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser getoond zijn en welke advertenties geopend zijn. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Via de DoubleClick-cookies kunnen Google en zijn partner-websites advertenties plaatsen op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere internetpagina's. Google stuurt de via cookies gegenereerde informatie voor analyse naar een server in de VS en slaat die daar op. 

Google draagt de gegevens uitsluitend aan derden over op grond van wettelijke voorschriften of op basis van een verwerkingsovereenkomst. Google zal uw gegevens in geen geval combineren met andere door Google verzamelde gegevens.

Meer informatie over de toepassing van cookies op onze website vindt u onder “Cookies”.

U kunt daarnaast het verzamelen van door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de websites en de verwerking ervan door Google beletten door via de volgende link onder "DoubleClick deactiveren" de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. Via deze opt-out kunt u ook de DoubleClick-cookies uitschakelen.

Vimeo-plug-ins

Vimeo-plug-ins

Wij maken voor het integreren van video's o.a. gebruik van de aanbieder Vimeo. Vimeo wordt beheerd door Vimeo, LLC met hoofdkantoor in 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Op sommige van onze internetpagina's maken wij gebruik van plug-ins van de aanbieder Vimeo. Wanneer u pagina's op onze website oproept die zijn voorzien van een dergelijke plug-in, bijvoorbeeld onze mediatheek, dan wordt er een verbinding gemaakt met de Vimeo-servers en wordt daarbij de plug-in weergegeven. Hierdoor wordt aan de Vimeo-server doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u daarbij als gebruiker bij Vimeo bent ingelogd, wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in, bijv. als u de startknop van een video aanklikt, wordt deze informatie eveneens toegewezen aan uw gebruikersaccount. U kunt deze toewijzing aan uw gebruikersaccount voorkomen door u af te melden van uw Vimeo-gebruikersaccount en de desbetreffende cookies te verwijderen voordat u onze website bezoekt.

Meer informatie over de gegevensverwerking en over het privacybeleid bij Vimeo vindt u op https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over de toepassing van cookies op onze website vindt u onder “Cookies”. 

YouTube in de uitgebreide privacymodus

YouTube in de uitgebreide privacymodus

Wij maken gebruik van de YouTube-embedfunctie voor het tonen en afspelen van video's van YouTube (hierna te noemen “YouTube”), een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen “Google”). Hierbij wordt de uitgebreide privacymodus toegepast die conform de instellingen van de aanbieder de opslag van de gegevens van de gebruiker pas in gang zet als de video afgespeeld wordt. Zodra een embedded YouTube-video wordt gestart, plaatst YouTube cookies of daarmee vergelijkbare herkenningstechnieken om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens de informatie van YouTube dienen deze onder meer om videostatistieken te genereren, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Aan de YouTube-server wordt doorgegeven welke pagina's u heeft bezocht. Als u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens direct bij uw account opgeslagen als u een video aanklikt. Als u niet wilt dat YouTube dergelijke gegevens opslaat bij uw profiel, moet u uitloggen voordat u de button activeert. Google slaat uw gegevens (ook als u niet ingelogd bent) op als gebruikersprofiel en analyseert deze. Dergelijke analyses vinden plaats conform art. 6 lid 1 letter f AVG, op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij het vertonen van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of het afstemmen van de vormgeving van zijn website op de behoefte. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Voor de uitoefening van dit recht dient u contact op te nemen met YouTube.

Tegen het analyseren van het gedrag van gebruikers alsmede gerichte reclame door YouTube kunt u via de volgende link bezwaar maken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Veiligheid

Veiligheid

Wij hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze medewerkers en alle dienstverleners die voor ons actief zijn, zijn verplicht de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming in acht te nemen.

Telkens wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden deze gecodeerd voordat ze worden doorgestuurd. Dat wil zeggen dat uw gegevens niet door derden kunnen worden misbruikt. Onze veiligheidsmaatregelen zijn daarbij onderworpen aan een continu verbeteringsproces en onze privacyverklaringen worden permanent bijgewerkt. Zorg dat u beschikt over de laatste versie.

Overdracht van data aan derde landen

Overdracht van data aan derde landen

Indien wij gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) verwerken, beschermen wij deze op grond van een adequaatsheidsbesluit van de Europese Commissie, art. 45 lid 1 AVG of hanteren wij bij de vastlegging van de contractuele verhoudingen met de ontvangers in derde landen de standaard contractbepalingen van de EU-Commissie conform art. 46 lid 2 letter c AVG.

Opslagtermijn

Opslagtermijn

Wij slaan uw gegevens op

 • indien u heeft ingestemd met verwerking en wel uiterlijk tot u uw toestemming herroept;
 • indien wij de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst en wel uiterlijk tot het einde van de contractuele relatie met u;
 • indien wij de gegevens gebruiken op grond van een gerechtvaardigd belang en wel zo lang uw belang bij verwijdering of anonimisering niet zwaarder weegt;
 • indien er wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, tot aan het eind van de bewaartermijnen.

Rechten van betrokken personen

U hebt te allen tijde recht op informatie, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, een recht van bezwaar tegen de verwerking en ook een recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen volgens de voorwaarden van het recht inzake gegevensbescherming.

Informatie

Recht op informatie:

U kunt ons om informatie vragen, of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

Correctie

Recht op correctie:

Wanneer wij gegevens van u verwerken die onvolledig of onjuist zijn, dan kunt u te allen tijde de correctie of aanvulling van deze gegevens van ons vragen.

Verwijdering

Recht op verwijdering:

U kunt ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen als we deze onwettig verwerken of als de verwerking onevenredig met uw legitieme beschermingsbelangen interfereert. Houd er rekening mee dat er redenen kunnen bestaan die een onmiddellijke verwijdering in de weg staan, bijv. in het geval van wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

Ongeacht de uitoefening van uw recht op verwijdering, zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig verwijderen, op voorwaarde dat er geen wettelijke transactie of wettelijke bewaartermijn bestaat, waardoor wij de gegevens niet mogen verwijderen.

Beperking van verwerking

Recht op beperking van verwerking:

U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken als

 • u de juistheid van de gegevens betwist en dit gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de gegevens na te gaan,
 • de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u een verwijdering weigert en in de plaats daarvan vraagt om het gebruik van de gegevens te beperken,
 • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u deze gegevens nog steeds nodig hebt om claims in te dienen of juridische rechten te verdedigen, of
 • als u bezwaar hebt ingediend tegen het verwerken van de gegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid

Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

U kunt ons vragen om u de gegevens die u ons verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en technisch leesbaar formaat te verstrekken en om u in staat te stellen deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder onze inmenging, mits

 • wij deze gegevens verwerken op basis van een toestemming die u hebt verstrekt en die herroepelijk is of om een overeenkomst tussen ons uit te voeren, en
 • deze verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde methoden.

Als het technisch mogelijk is, kunt u ons vragen om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Bezwaar

Recht van bezwaar:

Als wij uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, kunt u op elk gewenst moment bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking. Wij zullen uw gegevens dan niet langer verwerken tenzij wij dwingende legitieme redenen kunnen aanvoeren voor de verwerking die opwegen tegen uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking dient om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen. U kunt op elk moment zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op direct marketing.

Recht om een klacht in te dienen

Recht om een klacht in te dienen:

Als u van mening bent dat wij bij het verwerken van uw gegevens de Belgische of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming schenden, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen om eventuele vragen te kunnen ophelderen. Uiteraard hebt u ook het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is.

Als u een van de bovenstaande rechten tegen ons wilt doen gelden, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen wij aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

Informatie over gegevensbescherming

Bent u aanvrager, klant, vakhandelaar of leverancier? Hier vindt u onze informatie over gegevensbescherming.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaringen te wijzigingen als dit nodig is op basis van nieuwe technologieën. Zorg dat u beschikt over de laatste versie. Als er fundamentele wijzigingen worden aangebracht aan deze privacyverklaring, dan publiceren wij deze op onze website.

Alle geïnteresseerden en bezoekers van onze website kunnen ons met hun vragen over gegevensbescherming als volgt bereiken:

ePrivacy GmbH
Prof. Dr. Christoph Bauer
Große Bleichen 21
20354 Hamburg
Germany
E-Mail: dataprotection@medi.de