Bedrijfsfilosofie

Wat betekent dit voor u?

medi - Bedrijfsfilosofie

Wat betekent dit voor u?

Onze visie is een werk- en bedrijfsfilosofie die schriftelijk gedefinieerd werd. Het verduidelijkt de gemeenschappelijke principes wat de omgang en relatie met onze klanten, partners en medewerkers betreft. 

1. Wie wij zijn

medi is een toonaangevende onderneming in de gezondheidszorg die wereldwijd actief is.

Zowel de gebieden waarop we nu actief zijn - flebologie, orthopedie en ziekenhuizen - als de gebieden waarop we ons in de toekomst gaan richten, willen we een deskundige en competente partner voor onze klanten zijn. In deze positie vervullen we onze belangrijkste sociale taak voor iedereen die een relatie heeft met medi:

  • we verbeteren de levenskwaliteit voor de gebruikers van onze producten
  • we leveren een bijdrage aan een zekere toekomst voor onze klanten, onze partners en onszelf
  • daarbij gaan we eerlijk en correct met elkaar om.

2. Dat is wat we beloven

Onze klanten en partners staan centraal in ons dagelijks werk. Wij willen dat de klanten en partners van medi overtuigd en meer dan tevreden zijn. Innoveren, nieuwe markten aanboren, individuele oplossingen aanbieden en ons inzetten in binnen- en buitenland zijn kernbegrippen voor medi. Wij zorgen ervoor dat onze gebruikers, klanten en partners zoveel mogelijk nut hebben van onze producten en diensten. Bij alles wat we doen, overtuigen we door de hoogste normen te hanteren voor kwaliteit en veiligheid. Kwaliteit betekent voor ons bij medi zowel de kwaliteit van de producten als de kwaliteit van de relatie met de klant.

Alle medi-medewerkers zijn geëngageerd en leveren door hun denken en doen een bijdrage aan het geheel. We bieden daarom op alle gebieden een werkomgeving waarin...

  • de doelen en taken duidelijk zijn en de uitvoering ervan door alle betrokkenen en verantwoordelijken ondersteund wordt,
  • iedereen in de onderneming verantwoordelijk is voor zijn eigen taken en voor de kwaliteit van zijn werk,
  • resultaten gemeten, prestaties erkend en bekwaamheid geëist worden,
  • elke medewerker verplicht is zijn taken in de interne en externe arbeidsprocessen uit te voeren, in het belang van iedereen;
  • snelle aanpassing van interne en externe veranderingsprocessen mogelijk is.

Deze werkomgeving moet tegelijkertijd voor alle medewerkers een zo hoog mogelijke tevredenheid en levenskwaliteit opleveren. Onze leiding is er verantwoordelijk voor dat de toekomst van de hele onderneming en de toekomstgerichte ontwikkeling van de medewerkers verzekerd zijn.