Overzicht van gegevensbescherming

medi Belgium bvba

Overzicht van gegevensbescherming - Overzicht van gegevensbescherming

Gegevens verzamelen op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevens die op deze website verzameld worden, worden verwerkt door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant zijn te vinden in de verplichte juridische informatie.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Bepaalde gegevens verstrekt u aan ons en die worden verzameld. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens, bijvoorbeeld over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt wanneer u een pagina bezoekt. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Wat doen we met uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om te zorgen dat de website goed functioneert. Aan andere gegevens kunnen we zien hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u wat betreft uw gegevens?

U heeft altijd het recht te vragen om informatie over de gegevens die over u zijn opgeslagen, waar ze vandaan komen, wie ze ontvangen en waarom ze worden opgeslagen. Dit kost niets. U heeft ook het recht te verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens. U kunt via het adres vermeld in de juridische informatie altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Analyses en instrumenten van andere partijen

Als u onze website bezoekt kunnen er statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag. Dit gebeurt meestal via cookies en analyses. Uw surfgedrag wordt meestal anoniem geanalyseerd, dus we kunnen u niet herkennen op basis van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyses of ze beletten door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie kunt u vinden in ons privacybeleid onder het kopje “Modules en analyses van andere partijen”. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Hieronder leggen we uit hoe u gebruik kunt maken van deze opties.

Algemene informatie en verplichte informatie

Informatie over gegevensbescherming

Voor klanten, leveranciers, sollicitanten en alle verdere zakenpartners. Informatie over gegevensbescherming.

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze website gaan heel serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u gebruikmaakt van deze website worden er verschillende stukjes van uw persoonsgegevens verzameld. Onder persoonlijke informatie verstaan we alle gegevens waarmee u persoonlijk zou kunnen worden herkend. In dit privacybeleid leggen we uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we die gebruiken. Ook leggen we uit hoe en waarom we dat doen.

Houd er a.u.b. rekening mee dat gegevens die via internet verzonden worden (bijv. via e-mails) betrokken kunnen raken bij datalekken. Uw gegevens kunnen dus niet volledig beschermd worden tegen toegang door andere partijen.

Mededeling over de verantwoordelijke partij voor deze website

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens via deze website is:

medi GmbH & Co. KG
Medicusstr. 1
95448 Bayreuth, Duitsland
T +49 921 912-0
F +49 921 912-370
E-mail: dataprotection@medi.de

Intrekken van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel onderdelen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming altijd intrekken voor de toekomst. Hiervoor hoeft u alleen een verzoek via een gewoon e-mailtje te sturen. De gegevens die we verwerkt hebben voordat we uw verzoek ontvangen, mogen we blijven verwerken.

Recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten

Als er inbreuk is gemaakt op de privacywetgeving, kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten (http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

Recht op het meenemen van gegevens

U heeft het recht de gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of bij het uitvoeren van een contract automatisch zelf te ontvangen of via een derde partij en wel in een standaard machine-leesbaar formaat. Indien u wenst dat de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke partij worden overgedragen, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-encryptie

Deze site maakt uit veiligheidsoverwegingen gebruik van SSL- of TLS-encryptie om de overdracht van vertrouwelijke informatie te beschermen, bijv. wanneer u ons als exploitant van de site vragen stuurt. U kunt versleutelde verbindingen in de adresregel van uw browser herkennen wanneer dit verandert van "http://" in “https://” en er het sloticoontje verschijnt.
Als de SSL- of TLS-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons stuurt niet door andere partijen gelezen worden.

Versleutelde betalingen op deze website

Als u een contract sluit waarvoor u ons uw betaalgegevens moet sturen (bijv. een rekeningnummer voor incasso), hebben we die gegevens nodig om uw betaling te kunnen verwerken.

Betaaltransacties via gewone betaalwijzen (Visa/MasterCard, incasso) verlopen uitsluitend via versleutelde SSL- of TLS-verbindingen. U kunt versleutelde verbindingen in de adresregel van uw browser herkennen wanneer dit verandert van "http://" in “https://” en er het sloticoontje verschijnt. Bij versleutelde communicatie kunnen de betaalgegevens die u aan ons verstrekt niet gelezen worden door andere partijen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Op grond van de wet heeft u altijd het recht kosteloos informatie te ontvangen over welke persoonsgegevens over u zijn opgeslagen, waar deze vandaan komen, wie ze heeft ontvangen en waarvoor ze gebruikt zijn. U heeft ook het recht te verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt via het adres vermeld in de juridische informatie altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over persoonsgegevens.

Bezwaar tegen reclame-mails

We verbieden bij dezen uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die gepubliceerd zijn in de context van de juridische informatie van de website voor het versturen van reclame- en informatiemateriaal waar niet uitdrukkelijk om is verzocht. De exploitant van de website behoudt zich het recht voor specifieke gerechtelijke vorderingen in te stellen in er ongevraagd reclamemateriaal, bijvoorbeeld spam via e-mail wordt ontvangen.

Gegevens verzamelen op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina's gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "session cookies." Deze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven achter in het geheugen van uw computer totdat u ze verwijdert. Deze cookies zorgen ervoor dat uw browser bij uw volgende bezoek herkend wordt.

U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies gemeld wordt, zodat u per geval kunnen beslissen of u een cookie accepteert of niet. Ook kunt u uw browser zo instellen dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch geaccepteerd worden of altijd moeten worden geweigerd. Ook kunnen cookies automatisch verwijderd worden zodra u uw browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken. Zie voor meer informatie over het beheer van cookies http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

Cookies die nodig zijn voor elektronische communicatie of bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. het winkelwagentje) worden opgeslagen conform art. 6 lid 1, letter f van de AVG. De exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om te zorgen dat de dienst zo optimaal mogelijk wordt verstrekt zonder technische problemen. Andere cookies (bijv. om uw surfgedrag te analyseren) die worden opgeslagen komen apart aan de orde in dit privacybeleid.

Server logbestanden

De websiteprovider bewaart en verzamelt automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons verstuurt in "server log files". Het gaat daarbij om:

  • Type en versie van de browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de computer die toegang zoekt
  • Tijdstip van serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met data uit andere bronnen.

Art. 6 lid 1, letter b van de AVG is de basis voor gegevensverwerking en staat toe dat data verwerkt worden voor het uitvoeren van een contract of voorbereidende maatregelen voor een contract.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen we de gegevens die zijn ingevuld op het formulier, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

We verwerken de gegevens die u invult op het contactformulier uitsluitend met uw toestemming zoals bedoeld in art. 6 lid 1, letter a van de AVG. U kunt uw toestemming altijd intrekken. Hiervoor hoeft u alleen een verzoek via een gewoon e-mailtje te sturen. De gegevens die we verwerkt hebben voordat we uw verzoek ontvangen mogen we blijven verwerken.

We bewaren de gegevens die u verstrekt via het contactformulier totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of wanneer het doel van opslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat aan uw verzoek is voldaan). Deze bepaling laat alle wettelijk verplichte bepalingen, met name over de wettelijke bewaartermijn, onverlet.

Registratie op deze website

U kunt zich aanmelden op deze website om er meer functies te kunnen gebruiken. De ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de desbetreffende website of service waarvoor u zich heeft aangemeld. De verplichte informatie die van u wordt gevraagd bij de aanmelding moet volledig worden ingevuld. Bij onvolledige informatie wordt uw aanmelding afgewezen.

Om u te kunnen informeren over belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld op onze website of technische wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij uw aanmelding.

We verwerken de gegevens verstrekt tijdens de registratie uitsluitend met uw toestemming zoals bedoeld in art. 6 lid 1, letter a van de AVG. U kunt uw toestemming altijd intrekken voor de toekomst. Hiervoor hoeft u alleen een verzoek via een gewoon e-mailtje te sturen. De gegevens die we verwerkt hebben voordat we uw verzoek ontvangen mogen we blijven verwerken.

We blijven de tijdens de aanmelding verzamelde gegevens bewaren zolang u geregistreerd blijft op onze website. De wettelijk verplichte bewaartermijnen blijven onverlet.

Commentaar achterlaten op deze website

Als u gebruikmaakt van de commentaarfunctie op deze site, worden het tijdstip waarop u uw commentaar heeft opgesteld samen met uw e-mailadres en gebruikersnaam (tenzij u uw commentaar anoniem heeft geplaatst) opgeslagen.

Bewaren van het IP-adres

Bij onze commentaarfunctie wordt het IP-adres opgeslagen van de gebruikers die commentaar plaatsen. Aangezien we de commentaren niet controleren voordat ze op de site geplaatst worden, hebben we deze gegevens nodig om maatregelen te kunnen treffen indien de inhoud in strijd is met de wet of laster betreft.

Aanmelden voor commentaar-feeds

Als gebruiker van deze site kunt u zich na registratie aanmelden voor commentaar-feeds. Uw e-mail wordt daarvoor gecontroleerd via een bevestigingsmailtje. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze functie met behulp van de link in de e-mails. De gegevens die u heeft verstrekt bij de aanmelding voor de commentaar-feeds worden dan verwijderd, maar wanneer u ze ergens anders of voor andere doelen heeft verstrekt (bijv. voor de aanmelding voor een nieuwsbrief) worden ze bewaard.

Hoe lang wordt commentaar bewaard?

Commentaren en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website totdat de content waar het commentaar op werd gegeven volledig verwijderd is of omdat het commentaar om juridische redenen verwijderd moet worden (bijv. laster).

Juridische basis

Het commentaar wordt bewaard op basis van uw toestemming zoals bedoeld in art. 6 lid 1, letter a van de AVG. U kunt uw toestemming altijd intrekken voor de toekomst. Hiervoor hoeft u alleen een verzoek via een gewoon e-mailtje te sturen. De gegevens die we verwerkt hebben voordat we uw verzoek ontvangen mogen we blijven verwerken.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend wanneer dat nodig is voor het aangaan of aanpassen van juridische verbintenissen met ons (mastergegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1, letter b van de AVG dat toestaat dat data verwerkt worden voor het uitvoeren van een contract of voorbereidende maatregelen voor een contract. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt (gebruiksgegevens) uitsluitend voor zover dat nodig is om u toegang te verlenen tot onze diensten of ervoor te factureren.

Verzamelde klantgegevens moeten vernietigd worden na afhandeling van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. De wettelijk verplichte bewaartermijnen blijven onverlet.

Gegevens verzonden bij het aangaan van een contract met webshops, online winkels en postorderbedrijven

We verzenden gegevens waarmee personen geïdentificeerd kunnen worden uitsluitend aan andere partijen voor zover dat nodig is om te voldoen aan de voorwaarden van uw contract, bijv. bedrijven die we inschakelen om producten bij u af te leveren of banken voor de verwerking van uw betaling. Uw gegevens worden niet verzonden voor andere doeleinden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet bekendgemaakt aan andere partijen voor reclamedoeleinden.

Art. 6 lid 1, letter b van de AVG is de basis voor gegevensverwerking en staat toe dat data verwerkt worden voor het uitvoeren van een contract of voorbereidende maatregelen voor een contract.

Gegevens verzonden voor de aanmelding voor diensten en digitale content

We verzenden gegevens waarmee personen geïdentificeerd kunnen worden uitsluitend aan andere partijen voor zover dat nodig is om te voldoen aan de voorwaarden van uw contract, bijv. banken voor de verwerking van uw betaling.

Uw gegevens worden niet verzonden voor andere doeleinden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet bekendgemaakt aan andere partijen voor reclamedoeleinden.

Art. 6 lid 1, letter b van de AVG is de basis voor gegevensverwerking en staat toe dat data verwerkt worden voor het uitvoeren van een contract of voorbereidende maatregelen voor een contract.

Sociale media

Facebook-plugins (Like & Share buttons)

Op onze website staan plugins voor het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. De Facebook-plugins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de like-button op onze site. Onder developers.facebook.com/docs/plugins/ vindt u een overzicht van de Facebook-plugins.

Als u onze site bezoekt, wordt er via de plugin een directe verbinding gelegd tussen uw browser en de server van Facebook. Op deze manier ontvangt Facebook informatie dat u onze site heeft bezocht via uw IP-adres. Als u op de “like button" van Facebook klikt, terwijl u ingelogd bent op uw Facebook-account, kunt u de content van onze site koppelen aan uw Facebook-profiel. Hiermee kan Facebook bezoeken aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Houd er a.u.b. rekening mee dat wij als exploitant van deze site niet op de hoogte zijn van de content van de aan Facebook verzonden gegevens en niet weten hoe Facebook deze gegevens gebruikt. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook naar https://de-de.facebook.com/policy.php.

Indien u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze site koppelt aan uw Facebook-account, raden we u aan eerst uit te loggen bij uw Facebook-account.

Twitter-plugin

In onze website en app zijn functies van Twitter geïntegreerd. Deze worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Als u Twitter en de “retweet” functie gebruikt, worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en doorgegeven aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens doorgegeven aan Twitter. We willen u erop wijzen dat wij als exploitant van deze website niet op de hoogte zijn van de content van de verzonden gegevens en niet weten hoe Twitter deze gegevens gebruikt. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Twitter naar https://twitter.com/privacy.

Uw privacy-voorkeuren bij Twitter kunt u aanpassen via uw account-instellingen onder https://twitter.com/account/settings

Google+ plugin

Onze website maakt gebruik van Google+ functies. Deze worden geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Informatie over verzamelen en doorgeven van data: Via de Google +1 button kunt u informatie over de hele wereld publiceren. Via de Google+ button kunnen u en andere gebruikers standaard content ontvangen van Google en onze partners. Google registreert zowel het feit dat u content heeft gepubliceerd via +1 als welke pagina u bezocht toen u op de +1 button klikte. Uw +1 kan samen met uw profielnaam en foto worden gepubliceerd in Google services, bijv. bij zoekresultaten of in uw Google-profiel of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet.

Google registreert informatie over uw +1 activiteiten om de Google services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+ button te kunnen gebruiken heeft u een wereldwijd zichtbaar openbaar Google-profiel nodig met minimaal de naam die u heeft gekozen voor het profiel. Deze naam wordt door alle Google services gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam een andere naam vervangen die u heeft gebruikt om content te delen via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere informatie hebben waarmee ze u kunnen identificeren.

Gebruik van verzamelde gegevens: Behalve voor de hierboven genoemde doeleinden wordt de informatie die u verstrekt gebruikt in overeenstemming met het van toepassing zijnde privacybeleid van Google. Google kan korte statistieke publiceren over de +1 activiteiten van gebruikers of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, reclamebureaus of gelieerde websites.

Pinterest-plugin

Onze website bevat functies van Pinterest, het sociale netwerk geëxploiteerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.

Als u een website bezoekt met de sociale plugin van Pinterest, legt uw browser direct contact met de servers van Pinterest. Deze plugin stuurt deze logdata naar de servers van Pinterest in de Verenigde Staten. Deze logdata kunnen bestaan uit uw IP-adres, het adres van de bezochte websites met Pinterest-functies, type en instelling van de browser, datum en tijd van het bezoek, hoe u Pinterest gebruikt en cookies.

Meer informatie over doel, omvang en verdere verwerking en gebruik van gegevens door Pinterest alsmede over uw rechten en opties om uw privacy te beschermen vindt u in de privacyverklaringen van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

AddToAny (voorheen Lockerz Share)

Deze website biedt de mogelijkheid AddToAny content te delen via de sociale services. Er worden alleen gegevens verzameld wanneer u deze services opvraagt. Aangezien u deze service alleen kunt gebruiken als u een gebruikersaccount heeft en moet inloggen met uw toegangsgegevens, zijn wij vanaf dat moment niet verantwoordelijk, omdat voor het aanmaken van gebruikersaccounts, bijv. het lidmaatschap van sociale services, ingestemd moet worden het desbetreffende privacybeleid. Volgens zijn privacybeleid slaat de AddToAny service geen gegevens op die herleidbaar zijn tot personen. Ook Mixed ontvangt geen gegevens van AddToAny en ook geen data die voortkomen uit het gebruik van de share-buttons. AddToAny biedt gebruikers de mogelijkheid zich af te melden voor allerlei reclamenetwerken. U kunt dat direct via deze link doen.

Analyses en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyses. Deze wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die de cookie genereert over uw gebruik van deze website wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, letter f van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gedrag van gebruikers ten aanzien van zowel zijn website als zijn reclame.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we IP-anonimisering ingeschakeld. Uw IP-adres binnen de Europese Unie en de andere bij het Verdrag inzake de Europese Economische Ruimte wordt daarom ingekort door Google voordat het naar de Verenigde Staten wordt verstuurd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en pas daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website voor de exploitant van de website te analyseren, rapportages op te stellen over website-activiteiten en andere diensten te verrichten rond website-activiteiten en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser voor Google Analytics verstuurd wordt niet gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plugin

U kunt via de instellingen van uw browser voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen. We moeten u er daarbij wel op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de data over uw gebruik van de websites (incl. uw IP-adres) die cookies genereren worden doorgegeven aan en verwerkt door Google. Hiervoor kunt u de desbetreffende browser plugin installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

Door op de volgende link te klikken kunt u voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt. Er wordt dan een opt-out cookie ingesteld die hierna voorkomt dat uw gegevens worden verzameld wanneer u deze site weer bezoekt. Google Analytics uitschakelen.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie hoe Google Analytics omgaat met gebruikersdata: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Uitbesteden van gegevensbewerking

We hebben een overeenkomst gesloten met Google en onze gegevensbescherming uitbesteed aan Google en bij het gebruik van Google Analytics gelden de strenge eisen van de Duitse toezichthouders voor gegevensbescherming.

Verzamelen van demografische gegevens door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische functies van Google Analytics. Hiermee kunnen rapportages worden opgesteld op basis van leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze data komen voort uit de op interesses afgestemde advertenties van Google en de data van bezoekers van andere partijen. Deze verzamelde gegevens kunnen niet worden teruggevoerd op specifieke individuen. U kunt deze functie altijd uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te passen of het verzamelen van gegevens door Google Analytics uitschakelen zoals beschreven onder “Gegevensverzameling weigeren”.

Google Analytics Remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing, de cross-device mogelijkheden van Google AdWords en DoubleClick. Deze service wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Hiermee kunnen voor promotiemarketing opgezette doelgroepen met Google Analytics Remarketing worden gelinkt via de cross-device mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Op die manier kunnen advertenties worden getoond op basis van uw persoonlijke interesses, aan de hand van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene apparaat (bijv. uw smartphone) op andere apparaten (bijv. uw tablet of computer).

Zodra u daar toestemming voor heeft gegeven koppelt Google uw web- en browse-geschiedenis aan uw Google-account. Op die manier ontvangt elk apparaat dat ingelogd is op uw Google-account dezelfde reclameboodschappen.

Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics geauthentiseerde Google-ID's van gebruikers die tijdelijk gekoppeld zijn onze Google Analytics-data om doelgroepen te definiëren en aan te maken voor onze cross-device reclame.

U kunt zich permanent afmelden voor cross-device remarketing/targeting door de gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account uit te schakelen via deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De data worden uitsluitend op basis van uw toestemming verzameld via uw Google-account en u kunt deze geven Google of intrekken op basis van art. 6, lid 1, letter a AVG. Het verzamelen van gegevens dat niet gekoppeld is aan uw Google-account (bijv. omdat u geen Google-account heeft of er bezwaar tegen heeft gemaakt) vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, letter f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gedrag van gebruikers voor reclamedoeleinden.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google").

In het kader van Google AdWords maken we gebruik van het zogenaamde conversion tracking. Als u klikt op een advertentie die draait op basis van Google, wordt er een conversion tracking cookie geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser. Deze cookies verdwijnen na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website bezoekt en de cookie nog actief is, weten Google en de website dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is gegaan.

Elke Google AdWords-adverteerder heeft een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de website van een AdWords-adverteerder. De informatie die wordt vergaard met conversion cookies wordt gebruikt voor conversiestatistieken voor de AdWords-adverteerders die gekozen hebben voor conversion tracking. Ze horen dan hoeveel gebruikers er in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgeleid naar een pagina met een conversion tracking-tag. De adverteerders ontvangen geen gegevens waarmee ze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking kunt u zich afmelden door de Google Conversion Tracking cookie via uw browserinstellingen uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking-statistieken.

Conversie-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1, letter f van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gedrag van gebruikers om zijn website en reclame te optimaliseren.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies gemeld wordt, zodat u per geval kunnen beslissen of u een cookie accepteert of niet. Ook kunt u uw browser zo instellen dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch geaccepteerd worden of altijd moeten worden geweigerd. Ook kunnen cookies automatisch verwijderd worden zodra u uw browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een service van Google Inc. ("Google") waarmee tags kunnen worden gecreëerd, geüpdatet en beheerd. Tags zijn kleine code-elementen op onze website die onder andere helpen bij het meten van het verkeer en gedrag van bezoekers om de impact van advertenties online en op sociale media te registreren.

Als u onze website/app bezoekt, wordt de actuele tag-configuratie naar uw browser gestuurd. Deze bevat instructies over welke tags geactiveerd moeten worden. De tag zelf verzamelt geen persoonsgegevens. Hij kan wel andere tags inschakelen die op hun beurt wel gegevens verzamelen.

Zie https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html onder Support-Tag-Manager en de richtlijnen voor gebruik hoe Google Tag Manager werkt.

Facebook Pixel

Onze website meet conversies aan de hand van de actiepixels van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Hiermee kan het gedrag van bezoekers van de website worden gevolgd zodra ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt om naar de website van de aanbieder te gaan. Zo kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden gemeten voor statistische analyses en marktonderzoek en worden geoptimaliseerd. 

De verzamelde gegevens blijven anoniem voor ons als exploitant van de website en we kunnen er dan ook geen conclusies aan verbinden over de identiteit van onze gebruikers. De gegevens worden wel opgeslagen en verwerkt door Facebook, dat ze volgens het Facebook-privacybeleid kan koppelen aan uw Facebook-profiel en gebruiken voor zijn eigen advertentie-activiteiten. Daarmee kan Facebook advertenties vertonen op zowel Facebook als sites van andere partijen. Wij hebben geen invloed op de manier waarop deze gegevens worden gebruikt.

Lees het privacybeleid van Facebook om te zien hoe u uw privacy kunt beschermen: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketing-functie voor standaarddoelgroepen uitschakelen in de advertentie-instellingen: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. U moet daarvoor eerst inloggen bij Facebook.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u zich op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance afmelden voor op het gebruik gebaseerde advertenties van Facebook: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

CrazyEgg

Onze website maakt gebruik van de tracking tool CRAZYEGG om steekproefsgewijs bezoeken vast te leggen (uitsluitend met geanonimiseerde IP-adressen). Met deze tool kunt u cookies gebruiken om te zien hoe u de website gebruikt (bijv. welke content wordt aangeklikt). Er wordt daarbij een visueel gebruiksprofiel getoond. De tool zelf verzamelt, verwerkt en gebruikt geen persoonsgegevens over u. Er worden alleen gebruiksprofielen onder pseudoniem gecreëerd.

U kunt altijd bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en registreren van de door CrazyEgg.com gegenereerde gegevens via de instructies op www.crazyegg.com/opt-out. Zie www.crazyegg.com/privacy voor meer informatie over de privacy bij CrazyEgg.com. 

HubSpot

Voor onze online marketingactiviteiten maken we gebruik van HubSpot. Dit is een integrale software-oplossing die we gebruiken voor diverse aspecten van onze online marketing.

Deze aanmeldservice zorgt dat bezoekers van onze website meer kunnen lezen over ons bedrijf, content kunnen downloaden en hun contactgegevens en andere demografische informatie kunnen verstrekken. Deze informatie wordt opgeslagen op de servers van onze software-partner HubSpot. Deze kan worden gebruikt om contact op te nemen met de bezoekers van onze website en te analyseren in welke diensten ons bedrijf geïnteresseerd is.

Op alle informatie die we verzamelen is dit privacybeleid van toepassing. Zie https://legal.hubspot.com/privacy-policy op de HubSpot-pagina voor meer informatie.

We gebruiken alle verzamelde informatie uitsluitend om onze marketing te optimaliseren.

HubSpot is een softwarebedrijf gevestigd in de Verenigde Staten met een filiaal in Ierland.

Contact: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, Phone: + 353 1 5187500, https://www.hubspot.de/. HubSpot valt onder het TRUSTe's privacykeurmerk.

Newsletter

Nieuwsbriefgegevens

Op de medi-website krijgen gebruikers de mogelijkheid zich aan te melden voor onze nieuwsbrief. De persoonsgegevens die naar de controller worden gestuurd voor de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verzameld via het invoermasker.

Medi informeert zijn klanten en zakelijke partners regelmatig via de nieuwsbrief over zijn aanbod. Onze nieuwsbrief kan alleen worden ontvangen indien de persoon in kwestie 1. beschikt over een geldig e-mailadres en 2. zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Uit juridische overwegingen wordt via de double opt-in procedure eerst een bevestigingsmail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres inderdaad heeft ingestemd met de ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres van de internetserviceprovider (ISP) van het door de aanvrager gebruikte computersysteem op, evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding. Deze gegevens moeten verzameld worden om eventueel misbruik van het e-mailadres op een later tijdstip te voorkomen en draagt bij aan de juridische bescherming van de controller.

De persoonsgegevens die worden verzameld bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Abonnees op de nieuwsbrief moeten ook per e-mail geïnformeerd kunnen worden als dat nodig is voor de exploitatie van de nieuwsbriefservice of registratie in dat verband, bijvoorbeeld bij wijzigingen van het nieuwsbriefaanbod of technische wijzigingen. De persoonsgegevens die worden verzameld voor de nieuwsbriefservice worden niet doorgegeven aan andere partijen. De betrokkene kan zijn abonnement op onze nieuwsbrief op elk moment beëindigen. De toestemming die de betrokkene heeft gegeven voor de opslag van persoonsgegevens vanwege de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. In elke nieuwsbrief staat een link voor het intrekken van de toestemming. Afmelden kan ook te allen tijde rechtstreeks via de website van de controller van de nieuwsbrief of op een andere manier worden gemeld aan de controller.

Tracking via de nieuwbrief

De medi-nieuwsbrief bevat zogenaamde web beacons. Een web beacon is een grafische miniatuur die wordt verwerkt in e-mails en verzonden in HTML-formaat voor log file recording en log file analyse. Dit helpt bij de statistische evaluatie van succes of falen van online marketingcampagnes. Met behulp van een geïntegreerde telpixel kan medi zien of en wanneer een e-mail is geopend door de betrokkene en welke links in de e-mail hij heeft geopend.

Deze persoonsgegevens verzameld via web beacons in de nieuwbrief worden door de controller opgeslagen en geëvalueerd om de content van de nieuwsbrief te verbeteren en beter toe te snijden op de interesses van de ontvanger. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen. De betrokkenen hebben te allen tijde het recht de afzonderlijke toestemming verleend via de double opt-in procedure in te trekken. Na intrekking worden deze persoonsgegevens verwijderd door de controller. Afmelding voor ontvangst van de nieuwsbrief wordt bij medi automatisch opgevat als een intrekking.

Plugins en tools

YouTube

Onze website gebruikt plugins van YouTube dat geëxploiteerd wordt door Google. De pagina's worden geëxploiteerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u onze pagina's bezoekt met een plugin van YouTube, wordt er verbinding gelegd met de YouTube-servers. Zo weet de YouTube-server welke pagina u bezocht heeft.

Als u ingelogd bent bij uw YouTube-account, kan YouTube uw zoekgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijker te maken. Dit is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6, lid 1, letter f van de AVG.

Onder de privacyverklaring van YouTube onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy vindt u meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens.

Vimeo

Onze website gebruikt functies van de Vimeo videoportal. Deze service wordt aangeboden door Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Als u onze pagina's bezoekt met een Vimeo-plugin, wordt er verbinding gelegd met de Vimeo-servers. Zo weet de Vimeo -server welke pagina u bezocht heeft. Ook ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit gebeurt ook wanneer u niet ingelogd bent bij Vimeo terwijl u onze website bezoekt of als u geen Vimeo-account heeft. Deze informatie wordt verzonden naar een Vimeo-server in de VS en daar opgeslagen.

Als u ingelogd bent bij uw Vimeo-account, kan Vimeo uw zoekgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account.

Zie het privacybeleid van Vimeo onder https://vimeo.com/privacy voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens.

Wijzigingen van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor onze maatregelen voor de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens te wijzigen vanwege technische ontwikkelingen. In dat geval zullen we ook onze privacy-informatie aanpassen. Let er daarom a.u.b. altijd op of u de recentste versie van ons privacybeleid heeft.

Rate this Content

 
 
 
 
 
 
 
Rate
 
 
 
 
 
 
0 Rates
0 %
1
5
0